ทำไมต้องทำบัญชีกับเรา

ประสบการณ์ที่เหนือกว่า

ไม่ใช่ประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีหรือทำงานพิมพ์ดีด แต่เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและการตรวจสอบบัญชี ที่สะสมมากกว่า 50 ปี ทำให้เรามั่นใจในการให้คำแนะนำภาษีและการปฏิบัติงานบัญชีอย่างถูกต้อง

ทีมงานคุณภาพ

เรากล้าพูดได้ว่าเรามีทีมงานที่ดีที่สุด ที่ทีมงานบัญชีหนึ่งๆจะมีได้ เรามีแผนการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อคำว่า คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

เรากล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ หากท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเรา เราพร้อมรับผิดชอบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

มีจรรยาบรรณ เก็บความลับ

นอกจากเราได้มีการอบรมความรู้ทางบัญชีและภาษีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เรายังมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณด้วยและเราสามารถออกหนังสือสัญญาเก็บความลับให้แก่ท่านเมื่อต้องการ

บริการของเรา

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการจดทะเบียนการค้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง